Czy tu są szczątki dzieci z Lebensborn? – Głos Koszaliński


Głos Koszaliński

Czy tu są szczątki dzieci z Lebensborn?
Głos Koszaliński
Przywożono tu dzieci, głównie polskich rodziców. Tu je germanizowano, odbierano im polską tożsamość i oddawano do adopcji niemieckim rodzicom. Ofiary tego rabunku żyją, niektóre w nieświadomości, inne, głównie dzięki determinacji polskich rodzin, są ...