Były brudne i odrapane ściany w szpitalu, a teraz… – Gazeta Współczesna


Były brudne i odrapane ściany w szpitalu, a teraz...
Gazeta Współczesna
Prosimy, by przynosili niepotrzebne zabawki, gry, czy meble. Można je pozostawić u pracowników ochrony szpitala, albo w informacji Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Noniewicza 71. Szpitala świetlica wyglądała okropnie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.