Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych … – Puls Biznesu


Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych ...
Puls Biznesu
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz ...

Możliwość komentowania jest wyłączona.